top of page

Mart Ayı Ders Planı

Amaçlar ve Kazanımlar

Psikomotor Olanlar

Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme;

 • Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar.

 • Sözel yönergelere uygun olarak yürür.

 • Sözel yönergelere uygun olarak koşar.

 • Belirli bir mesafeye sürünerek gider.

 • Belirli bir engel üzerinden sıçrayarak atlar.

 • Pedal çevirme hareketi yapar.

 • Araç kullanarak koordine ve ritmik hareketler yapar.

 • Atılan nesneleri yakalar.

 

Sosyal Duygusal Alan

Duygularını fark edebilme;

 • Duygularını söyler.

 • Duygularının nedenini açıklar.

 • Duygularının sonuçlarını açıklar.

 • Duygularını müzik, dans, drama vb. yollarla ifade eder.

Farklılıklara saygı gösterebilme;

 • Kendisinin farklı özelliklerini kabul eder.

 • Başkalarının farklı özelliklerini kabul eder.

Dil Alanı

Sesleri ayırt edebilme;

 • Sesin kaynağını söyler.

 • Sesin geldiği yönü belirler.

 • Sesin özelliğini söyler

Ses bilgisinin farkında olabilme;

 • Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler.

 • Aynı sesle başlayan sözcükler söyler.

 • Kafiyeli sözcükler söyler.

Bilişsel Alan

Atatürk ‘ü tanıyabilme;

 • Atatürk ‘ün hayatı ile ilgili olguları söyler.

 • Atatürk’ün kişisel özelliklerini söyler.

Atatürk'ün Türk Toplumu için önemini açıklayabilme;

 • Atatürk’ün getirdiği yenilikleri söyler.

 • Atatürk’ün getirdiği yeniliklerin önemini açıklar.

Özbakım Becerileri

Doğru beslenmenin önemini fark edebilme;

 • Yiyecek ve içecekleri ayrım yapmadan yer / içer.

 • Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer.

 • Sağlığını olumsuz etkileyecek yiyecekleri ve içecekleri yemekten / içmekten kaçınır.

 • Öğünleri zamanlarında ve süresinde yemeğe özen gösterir.

Psikomotor Olanlar

bottom of page