top of page

Ekim Ayı Ders Planı

Amaçlar ve Kazanımlar

Psikomotor Olanlar

Bedensel yönergeler gerektiren belirli hareketleri yapabilme;

 • Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar.

 • Değişik yönlere yuvarlanır.

 • Değişik yönlere doğru uzanır.

 • Sözel yönergelere uygun olarak yürür.

 • Sözel yönergelere uygun olarak koşar

 • Araç kullanarak koordine ve ritmik hareketler yapar.

El ve göz koordinasyonu gerektiren berlirli hareketleri yapabilme;

 • El becerileri gerektiren bazı araçları kullanır.

 • Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.

 • Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.

 • Yönergeye uygun çizgiler çizer.

Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme

 • Nesneleri kopartır / yırtar.

 • Nesneleri sıkar.

 • Malzemelere elleriyle şekil verir.

Sosyal Duygusal Alan

Kendini tanıyabilme;

 • Fiziksel özelliklerini söyler.

Duygularını fark edebilme;

 • Duygularını söyler.

Kendi kendini güdüleyebilme

 • Kendiliğinden bir işe başlar

 • Başladığı işi bitirme çabası gösterir.

Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme;

 • Kendiliğinden iletişimi başlatır.

 • Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır.

 • Grupta sorumluluk almaya istekli olur.

 • Aldığı sorumluluğu yerine getirir.

Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme;

 • Canlıların yaşama hakkına özen gösterir.

 • Canlıların bakımını üstlenir ve korur.

Atatürk ile ilgili etkinliklere ilgi gösterebilme;

 • Atatürk ile ilgili etkinliklere kat

 • Atatürk ile ilgili etkinliklerde aldığı sorumlulukları yerine getirir.

 

Dil Alanı

Sesleri ayırt edebilme;

 • Sesin kaynağını söyler.

 • Sesin geldiği yönü belirler.

Konuşurken sesini doğru kullanabilme;

 • Nefesini doğru kullanır.

 • Kelimeleri doğru telaffuz eder.

Kendini sözel olarak ifade edebilme;

 • Dinlerken ve konuşurken göz teması kurar.

 • Sohbete katılır.

 • Belli bir konuda konuşmayı başlatır.

 • Belli bir konuda konuşmayı sürdürür.

 • Söz almak için sırasını bekler.

Görsel materyalleri okuyabilme;

 • Görsel materyalleri inceler.

 • Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.

 • Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.

 • Görsel materyalleri açıklar.

 • Görsel materyalleri özenle kullanır.

Bilişsel Alan

Kendisi ve ailesi ile ilgili bilgileri kavrayabilme;

 • Kendisi ile ilgili bilgileri açıklar.

Dikkatini Toplayabilme;

 • Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı fark eder.

 • Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı söyler.

Algıladıklarını hatırlayabilme;

 • Olay ya da varlıkları söyler.

 • Varlıkların rengini söyler.

 • Varlıkların yerini söyler.

 • Varlıkların şeklini söyler.

 • Varlıkların sayısını söyler.

Geometrik şekilleri tanıyabilme;

 • Daire , üçgen , kare ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir.

Atatürk ‘ü tanıyabilme;

 • Atatürk ‘ün hayatı ile ilgili olguları söyler.

 • Atatürk’ün kişisel özelliklerini söyler.

Özbakım Becerileri

Temizlik kurallarını uygulayabilme;

 • Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır.

 • El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar.

 • Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapar.

 • İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.

Dinlenmeyle ilgili kurallara uyabilme;

 • Dinlenme ya da uyku için belirlenen saatte yatağına gider.

Psikomotor Olanlar

bottom of page